Красиві вирази на французькою мовою з перекладом (100 виразів)

Французька мова для багатьох людей в світі – мова кохання, краси, витонченості, так як саме Париж – світова столиця моди і всіх закоханих. Французи ж цим званням пишаються і готові зробити багато, щоб його зберегти. Вони не дарма говорять про те, що «La beauté est le pouvoir, le sourire est son épée», тобто «краса – це сила, і посмішка – її меч», показуючи наскільки різноманітна в дійсності може бути краса. У даній збірці зібрані гарні вирази на французькою мовою з перекладом.

C’est la vie. Таке життя.

Pendant que nous tentons a comprendre, le temps passe et la vie avec lui. У той час як ми намагаємося зрозуміти, час проходить, і життя з нею …

Sauve et garde. Врятуй і збережи.

Un vieillard amoureux est comme une fleur en hiver. Старий у любові, як квітка взимку.

Tous mes rêves se réalisent. Всі мої мрії стають реальністю.

L’amour est une sottise faite à deux. Любов – дурість, створена удвох.

Je préfère mourir dans tes bras que de vivre sans toi. Краще померти у тебе в обіймах, ніж жити без тебе.

Mon comportement – le résultat de votre attitude. Моя поведінка – результат твого ставлення.

Telle quelle. Така яка є.

C`est l`amour que vous faut. Любов це все що вам треба.

Peut-etre l’amour n’est-il au demeurant, qu’un mirage, un jeu trompeur de la lumiere et de l’esprit? Може бути, любов це врешті-решт, міраж, оманлива гра світла і духу?

La vie est belle. Життя прекрасне.

La mort n’a qu’un instant, et la vie en a mille. У смерті лише момент, яких у житті тисячі.

Aimer c’est avant tout prendre un risque. Любити, це перш за все ризикувати.

Le temps c’est de l’argent. Час гроші.

La plus belle facon de regarder le soleil se coucher est de le regarder dans les yeux de celui qu’on aime. Кращий спосіб подивитися захід сонця це подивитися в очі того, кого ти любиш.

La musique peut changer le monde, car il peut changer les gens. Музика може змінити світ, оскільки вона здатна змінити людей.

Jouis de la vie, elle est livrée avec une date d`expiration. Насолоджуйтесь життям, вона поставляється з терміном придатності.

Chaque problème a une solution, il suffit d’essayer de la trouver … Кожна проблема має рішення, постарайтеся його знайти …

A vouloir gagner des eloges, on perd son souffle. Бажаючи заробити похвалу, втрачається дихання.

La sincerite est la forme la plus parfaite de l’illusion. Quand celle-ci est morte, defaite, il ne reste que la lucidite. Щирість є найбільш досконалою формою ілюзії. Коли вона вмирає, перемагає і залишає тільки ясність.

Ayant risqué une fois-on peut rester heureux toute la vie. Одного разу ризикнувши – можна залишитися щасливим на все життя.

Une fleur rebelle. Бунтівний квітка.

L’amour est la sagesse du fou et la deraison du sage. Любов це мудрість дурня й дурість мудреця.

Que femme veut – Dieu le veut. Чого хоче жінка – то Богові вгодно.

Toute la vie est la lutte. Все життя боротьба.

Écoute ton coeur. Слухай своє серце.

L n`est jamais tard d`être celui qu`on veut. Exécute les rêves. Ніколи не пізно бути тим, ким хочеться. Виконуй мрії.

Les gens croient ce qu’ils veulent croire. Люди вірять в те, у що хочуть вірити.

Le temps perdu ne se rattrape jamais. Минулий час не повернеш.

L’argent ne fait pas le bonneur. Не в грошах щастя.

Personne n’est parfait … jusqu’à ce qu’on tombe amoureux de cette personne. Людина не досконалий … поки хтось не закохається в цю людину.

Les rêves se réalisent. Мрії збуваються.

Chaque baiser est une fleur, dont la racine est le coeur. Кожен поцілунок – це квітка, коренем якого є серце.

Je vais au rêve. Йду до своєї мрії.

Le rire dilate l’esprit. Сміх розширює свідомість.

Si la fleur poussait chaque fois que je pense à toi alors le monde serait un immense jardin. Якби квітка розквітав кожен раз, коли я думаю про тебе, то світ був би величезним садом.

Jouis de chaque moment. Насолоджуйся кожною миттю.

Il n’y a qu’un remede a l’amour: aimer davantage. Існує тільки один засіб для любові: любити більше.

La solitude est la patrie des forts … Самотність є Батьківщиною сильних.

Une seule sortie est la vérité. Єдиний вихід це правда.

Souffrir est un delit. Страждання є злочином.

Heureux ensemble. Щасливі разом.

Chacun est entraîné par sa passion. Кожного тягне своя пристрасть.

Ce qui ressemble a l’amour n`est que l’amour. Те, що схоже на любов, і є любов.

Jamais perdre l`espoir. Ніколи не втрачати надію!

Tout passe, tout casse, tout lasse. Ніщо не вічне під місяцем.

L’amour est comme une rose, sa beauté nous fait oublier ses épines. Любов подібна троянді, її краса змушує забути про шипах.

J’ai perdu tout le temps que j’ai passe sans aimer. Я втратив все той час, який я провів без любові.

L’amour vers soi-même est le début du roman qui dure toute la vie. Любов до себе – це початок роману, який триває все життя.

L’avenir d’un enfant est l’oeuvre de sa mère. Майбутнє дитини – є турботою його матері.

Prenez soin de vous en personne. Бережіть в собі людину.

Forte et tendre. Сильна і ніжна.

La famille est dans mon coeur pour toujours. Сім’я завжди в моєму серці.

Ma vie, mes règles. Моє життя мої правила.

Plaisir d’amour ne dure qu’un moment, chagrin d’amour dure toute la vie. Радість від кохання триває мить, біль від втрати любові триває все життя.

Dans le silence d’une voix. У тиші є голос.

De l’amour a la haine il n’y a qu’un pas Від любові до ненависті лише один крок.

L’amour qui ne ravage pas n’est pas l’amour. Любов, що не спустошує це не любов.

T’aimer c’est facile, te le dire c’est dificile, mais t’oublier c’est impossible. Любити тебе – просто, зізнатися в цьому – важко, а забути тебе – неможливо.

Mémoire et pensée âge ainsi que les humains. Пам’ять і думки старіють так само, як і люди.

Le monde n’est pas partage entre les bons et les mechants mais entre les riches et les pauvres … Світ не ділиться на добрих і злих, але ділиться між багатими і бідними.

Sois honnêt avec toi-même. Будь чесний з самим собою.

En attendant le printemps – c’est comme attendre pour le paradis. Очікування весни – це як очікування раю.

Face à la vérité. Поглянь правді в обличчя.

Le temps passe. Ah, si on pouvait le regarder passer. Mais helas, on passe avec lui … Час проходить. Ах, якби можна було побачити минуле. Але, на жаль, воно проходить разом з нами …

Otez l’amour de la vie, vous en otez les plaisirs Приберіть любов з нашого життя і ви приберете все задоволення

Otez l’amour de la vie, vous en otez les plaisirs. Заберіть любов з вашого життя і ви заберете все задоволення.

Une minute pour t’apprécier, Un jour pour t’aimer et Une vie entière pour ne pas t’oublier … Потрібна хвилина, щоб тебе оцінити, добу, щоб полюбити, і ціле життя, щоб не забути.

Vivre et aimer. Жити і любити.

Cache ta vie. Приховуй своє життя.

La beauté n’est pas dans le visage, la beauté c ‘est une lumière dans le cœur. Краса не в особі, краса – це світло в серці.

Si tu étais une larme, je ne pleurerais pas de peur de te perdre. Якби ти був (а) сльозою, я б ніколи не плакав (а), боячись тебе втратити.

L’amour pur est une drogue dure, il faut trouver la rélation qui ne provoquera jammais l’overdose, mais au contraire, l’extase éternelle. Справжня любов – наркотик, і потрібні такі відносини, які не призведуть до передозування,а змусять отримати екстаз.

Aimes-moi comme je t’aime et je t’aimerais comme tu m’aimes. Люби мене, як я люблю тебе і буду любити тебе, як ти мене любиш.

Aujourd’hui-nous changeons «demain», «hier» -nous ne changerons jamais. Сьогодні – ми змінимо «завтра», «вчора» – ми не змінимо ніколи.

L’amour fou. Шалене кохання.

Ta mere doit etre une voleuse, car elle a vole deux etoiles du ciel pour en faire tes yeux. Твоя мати повинна була бути злодієм, тому що вона вкрала дві зірки з неба, щоб зробити тобі очі.

Si on vit sans but, on mourra pour rien. Якщо ти не живеш для чогось, ти помреш ні за що.

Entre deux coeurs qui s’aiment, nul besoin de paroles. Двом закоханим серцям не потрібно слів.

Chaque chose en son temps. Всьому свій час.

J’aime bien tes yeux mais je préfère les miens. Car sans eux je ne pourrais pas voir les tiens. Мені подобаються твої очі, але мої мені подобаються більше. Тому що без очей я не зміг би дивитися в твої очі.

Tout commence par un choix. Все починається з вибору.

L’homme porte en lui la semence de tout bonheur et de tout malheur. Людина несе в собі насіння щастя і горя.

Qui n’a jamais connut ce que c’est que l’amour, n’a jamais pu savoir ce que c’est que la peine. Хто ніколи не знав, що таке любов, той ніколи не міг знати, що таке страждання.

L’amour vers soi-même est le début du roman qui dure toute la vie Любов до себе – це початок роману, який триває все життя

L’amour transforme les impasses en autoroutes. Любов перетворює тупики в автостради.

Toute la vie est la lute Все життя боротьба

Lorsque deux nobles coeurs se sont vraiment aimes, leur amour est plus fort que la mort elle-meme. Коли два шляхетних серця дійсно люблять, їх любов сильніше, ніж сама смерть.

Si on vit sans but, on mourra pour rien Якщо ти не живеш для чогось, ти помреш ні за що

Lorsque Dieu ferme une porte, il en ouvre toujours une autre … Коли Бог закриває двері, то завжди відкривається інша …

Personne n’est parfait, jusqu’à ce qu’on tombe amoureux de cette personne Людина не досконалий, поки хтось не закохається в цю людину

J’aime ma maman. Я люблю свою маму.

Tout passe, tout casse, tout lasse Ніщо не вічне під місяцем

Pour voir le futur, il faut regarder derriere soi … Щоб побачити майбутнє, потрібно подивитися ззаду себе …

A tout prix За всяку ціну

L’amour vers soi-même est le début du roman qui dure toute la vie Любов до себе – це початок роману, який триває все життя

L’amour vers soi-même est le début du roman qui dure toute la vie Любов до себе – це початок роману, який триває все життя

L’amour vers soi-même est le début du roman qui dure toute la vie Любов до себе – це початок роману, який триває все життя

L’amour vers soi-même est le début du roman qui dure toute la vie Любов до себе – це початок роману, який триває все життя